สัมมนาราชบุรี

กิจกรรมสัมมนา บ.นิรันดรลิสซิ่ง จำนวน 60 ท่าน ณ แพรวอาภาเพลส จ.ราชบุรี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ปรับความรู้สึกของทุกคนเพื่อองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

สัมมนาริมทะเล

กิจกรรมสัมมนาครู คณาจารย์ ผู้บริหาร และ พนักงาน รร.ผดุงวิทย์ เพชรบูรณ์ จำนวน 100 ท่าน สร้างความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร เป็นการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ริมทะเล ที่ให้บรรยากาศ และความสนุกสนาน

เสริมด้วยการปรับแนวคิดด้วย ศาสตร์ NLP ทำให้ทุกท่านย้อนอดีตไปสู่ ความรู้สึกครั้งแรกของการมาทำงานด้วยกัน และ เพิ่มจิตใจทำให้ทุกคนสนุกกับการทำงาน

โพสท์ใน สัมมนาริมทะเล | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

วิทยากรแม่ฟ้าหลวง

ได้รับเชิญ วิทยากรพิเศษ ในการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ด้วยศาสตร์ “NLP” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักศึกษาแม่ฟ้าหลวง ทำให้ทุกคนเห็นภาพในความสำเร็จของตนเอง และพัฒนาการท่องเที่ยวไทย อย่างยั่งยืน จำนวน 2 รุ่นๆละ 250 ท่าน

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน พัฒนาตนเอง | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

กิจกรรมริมทะเล

กิจกรรมสัมมนาริมทะเล ณ หาดเจ้าหลาว บ.สกิล ดีเวลอปเมนท์ จำนวน 60 ท่าน สนุกสนานกันริมทะเล พร้อมการละลายพฤติกรรม และ การปรับแนวความคิดในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สัมมนาริมทะเล | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สัมมนา-แก่งกระจาน

จัดสัมมนาให้กับกลุ่มสตรี อบต.ศรีษะจระเข้น้อย จ.สมุทรปราการ ณ รีสอร์ท ฮาโมนี่ แก่งกระจาน จำนวน 120 ท่าน ด้วยหัวข้อ”สตรีไทยในสังคมปัจจุบัน” เพื่อเพิ่มและ พัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มสัมพันธ์, ดูงาน-อบต | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น