ตารางกิจกรรม

กิจกรรม ละลายพฤติกรรม

เป้าหมายในการทำกิจกรรม

 • ละลายพฤติกรรมสร้างความเป็นกันเอง เปิดใจของทุกคน
 • ปรับการประสานงานภายในองค์กร สร้างความชัดเจนในแต่ละแผนก
 • ปรับแนวความคิดในการทำงาน เสียสละให้องค์กร ลดความเป็นตัวตนของพนักงาน
 • ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร ทำให้พนักงานเสียสละเพื่อองค์กร
 • สร้างความคุ้นเคย เปิดใจ ของพนักงานทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร
 • ปรับแนวคิดในการทำงาน ด้วยศาสตร์ NLP ให้ทุกคนทำอย่างมีความสุข
 • สร้างความตื่นตัว กระตือรือร้นในการทำงาน

09.00 น.                 เริ่มต้นกิจกรรม ละลายพฤติกรรม

 

 

 

 

 • สนุกกับเกมต่างๆ แบ่งกลุ่ม ทำความเข้าใจของคนในกลุ่ม
 • ละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคยของคนทั้งองค์กร เปลี่ยนอารมณ์ให้กลับไป 18 อีกครั้ง
 • สร้างความสนุก ปลุกอารมณ์ให้เต็มที่ ให้ทุกคนหัวเราะออกมาจากใจอย่างแท้จริงมาจ
 • VTR ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน ให้มีความสุข และเปิดใจของคนในองค์กร
 • เปิดใจคุยกัน เพื่อการทำงานที่ ราบรื่น มีความสุขในการทำงานแต่ละวัน
 • VTR และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเสียสละในการทำงาน

11.00 น. พักเบรก

11.15 น. เกมสร้างความ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ สร้างความเป็นทีม ในการประสานงานที่ดี ระหว่างกันและกัน

 

 

 

 

 

 

12.15 น. พักทานอาหารเที่ยง

13.30 น. เริ่มกิจกรรมช่วงบ่าย

 • การปรับแนวคิดเชิงบวก “ศาสตร์ NlP” การปรับเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อการใช้สมองซีกขวา ในการเห็นผลสำเร็จที่ชัดเจน
 • กิจกรรมในการทำงานเป็นทีม เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร
 • ปลูกจิตสำนึก องค์กร ในการ ทำงาน และ การใช้ชีวิตร่วมกัน

15.00 น.                 กิจกรรมวอล์คแรลลี่ สร้างการทำงานเป็นทีม ฐานกิจกรรม 4 ฐาน

ขึ้นอยู่กับ เวลา และ สภาพอากาศ

 • ฐานตาราง ให้ทุกทีมแข่งพร้อมกันในการแก้โจทย์ ตารางที่ทีมวิทยากรเป็นผู้ให้ เพื่อให้ทุกคนในทีม มีการแก้ปัญหาร่วมกัน ประสานงานร่วมกัน
 • ฐานน้ำ แต่ละทีมเลือกคนดูแลที่ใส่น้ำ ตกลงภายในกลุ่ม ใครวิ่งไปเอาน้ำ ใครคอยขัดขวาง เพราะตามกติกา แต่ละทีม ขัดขวางกันได้ แกล้งกันได้ ใครเติมน้ำเต็มก่อนชนะ https://www.youtube.com/watch?v=7ds8EBGZDyU
 • ฐาน สกีบก เก็บระเบิด ให้ทุกคนในทีม นั่งเป็นแถวยาวโดยให้เอาขาโอบคนข้างหน้า แล้ว ไถลไปกับพื้น เพื่อเก็บระเบิดด้านหน้าให้เร็วที่สุด
 • ฐาน กู้ระเบิด ให้ทุกคนในทีม ผูกเชือกเป็นวงกลม โดยใช้เอวและการประสานซึ่งกันและกัน การสื่อสารของคนในทีม

 

16.30 น.                 สรุปกิจกรรมร่วมกัน เปิดใจพร้อมการให้อภัยซึ่งกันและกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานร่วมกัน พร้อมการเปิด VTR ตัวสุดท้าย เพื่อปลูกจิตสำนึกรักองค์กร ให้ทุกคนกลับไปสู่การทำงานอย่างมีความสุข เสียสละให้กับองค์กร

17.00 น. จบ กิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

เกมต่างๆ

 • เกม แตงโมง หลังจากแบ่งกลุ่มๆละ 10-14 คน จะให้ส่งตัวแทนมา 1 คน เพื่อให้รักษาแตงโม กลุ่มละ 1 ลูก แตงโมลูกนี้เปรียบได้กับ นโยบายของบริษัท เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของกลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องรักษาแตงโมงลูกนี้ไว้ให้ได้ โดยที่กลุ่มไหนนำแตงโมมาให้วิทยากรได้ 2 ลูก จะมีคะแนนเต็ม สิ่งที่ได้จากเกมนี้ จะทำให้ปลดล็อคในการระวังตัว ทำให้ทุกคนเข้าไปแย่งกัน แบ่งกันรักษา สามารถเข้าถึงตัวตนของแต่ละคนได้ การสรุปแตงโมง เปรียบได้กับ หน้าที่ หรือ ภาระ ที่ทุกคนต้องดูแล เมื่อจบเกม วิทยากรจะถามทั้งหมดว่า แตงโมง เป็น หน้าที่ หรือ ภาระ
 • เกม จ๋าจ้ะ เป็นเกมละลายพฤติกรรม ให้ทุกคนได้สนุกสนาน ได้แข่งกัน ได้หัวเราะ ได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่ ให้ทุกคนกลับมาอายุ 18 อีกครั้ง
 • เกมกินดนตรี เกมละลายพฤติกรรม ให้ทุกคนมีความเป็นตัวตน เข้าถึงตัวของแต่ละคน สนิทสนมกันมากขึ้น เพื่อให้การทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และ ให้ทุกคนปลดตำแหน่งหน้าที่การงาน ออกจากตัวเอง ให้เล่นกันแบบเด็กๆ
 • เกมความดีความไม่ดี วิทยากรจะให้กระดาษคนละแผ่น ก่อนที่จะให้ทุกคนเขียน ความดีตัวเอง 3 ข้อ และ ความไม่ดีตัวเอง 3 ข้อ ภายใต้ความซื้อสัตย์ต่อตนเอง และ ก่อนที่จะเขียน ทางวิทยากรจะเปิด VTR ให้ดูก่อนแล้ว เกมนี้จะทำให้รู้ปัญหาที่แท้จริงขององค์กร ซึ่ง วิทยากรจะใช้วิธีสุ่มในการจับขึ้นมาอ่าน โดยไม่ให้แต่ละคนรู้ตัว
 • เกม จับเข่าคุยกัน โดย วิทยากรจะให้นั่งเก้าอี้เข้าหากัน พูดคุยกัน สร้างกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน กล้าที่จะพูดกันตรงๆ ขอโทษกัน โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ
 • ศาสตร์ NLP วิทยากรจะให้ทุกคนนั่งหลับตาและตั้งใจฟังสิ่งที่วิทยากรพูด เป็นการปรับแกนสมองโดยใช้ภาพจากสมองซีกขวา ให้ทุกคนย้อนเวลากลับไปจุดเริ่มต้น ตั้งแต่ก้าวท้าวเข้ามาในองค์กร ให้ทุกคนรู้สึกสนุกในการทำงาน ให้ทุกคนอภัยตลอดระยะเวลาในการทำงาน เพื่อ ปลดล็อค ในการประสานงาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเอง
 • เกมใบ้คำ วิทยากรจะคัดเลือกคนเด่นๆมา 4 ท่าน โดยให้ออกไปจากประตู แล้วให้เข้ามาทีละคนเพื่อให้เข้าแสดงท่าสัตว์ต่างๆ แล้วให้เพื่อนๆทาย ซึ่งเกมนี้จะทำให้ทุกคนหัวเราะอย่างเต็มที่ สนุกกับการได้เห็นสิ่งใหม่ๆ
 • เขียนองค์กร วิทยากร จะให้แต่ละทีมเขียนและปรึกษาภายในทีม ภายใต้โจทย์ 3 ข้อ
  • อยากได้อะไรจากบริษัทให้ขอมา โดยทุกคนมีสิทธิ์ในการขอ
  • จะแลกกับอะไรในสิ่งที่คุณขอมา
  • จะช่วยกันพัฒนาบริษัทไปได้อย่างไร
 • ปรับความเข้าใจ วิทยากรจะเชิญผู้บริหารให้เข้าไปจับมือกับพนักงานทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงกัน ให้กำลังใจกัน ให้สู้ไปพร้อมๆกัน (ทางวิทยากรจะปรับอารมณ์มาให้ก่อนและสร้างความเป็นกันเองมาก่อนอยู่แล้ว)

ตัวอย่างกิจกรรมโดยประมาณ

https://www.youtube.com/watch?v=EuKszEhn3zQ

การปรับแนวคิดด้วยศาสตร์ NLP

https://www.youtube.com/watch?v=rimcBgC7Eqg

 

หมายเหตุ เกมแต่ละเกม ทางวิทยากรจะเตรียมไปเยอะครับ ซึ่งการใช้เกม จะขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เหนื่อยมาก เน้นสนุก สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา กิจกรรมฐาน เน้น สนุก เสียสละ ซึ่งขึ้นอยู่กับ อายุ สัญชาติ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม