ทริปสัมมนา

เที่ยวถิ่นไทย
14/77 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Tel. 084-901-9777   Fax.02-0002760
www.samana.tiewtinthai.com
E-Mail: a9019777@gmail.com

 

?ทริปสวนผึ้ง

วันที่ 1 ของการเดินทาง

07.00 น.  ออกเดินทางจาก กทม

09.00 น. เดินทางเข้าสู่สวนผึ้ง แวะไหว้พระ วัดหนองหอย วัดที่อยู่บนเขา มีเจ้าแม่กวนอิม
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

09.45 น. เดินทางออกจากวัดหนองหอย เข้า สู่ถ้ำจอมพล ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย ติดอันดับโลก

10.30 น. เดินทางออกจากถ้ำจอมพล เข้าสู่ ต้นผึ้ง รีสอร์ท

12.00 น.เดินทางถึงที่พัก ต้นผึ้งรีสอร์ท

พักทานเครื่องดื่ม Welcome Drinkและแยกย้ายนำสัมภาระไปเก็บที่ห้องพัก

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมทำกิจกรรม walk rally ?เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

13.30 น. ทำกิจกรรม walk rally

16.50 น. เสร็จสิ้นการทำกิจกรรม walk rally

พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

กิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนาน ระหว่างพักท้อง

พร้อมร้องคาราโอเกะถึง 23.00 น.

23.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะนั่งดื่มชมบรรยากาศต่อได้จนเช้า
(งดใช้เครื่องเสียง และเบาเสียงทุกชนิด)

วันที่ 2 ของการเดินทาง

07.00 น. ทานอาหารเช้า

08.00 น. ออกเดินทางไปแช่น้ำร้อนบ่อคลึง ?หรือ เดินชมธรรมชาติที่น้ำตกเก้าโจน

09.00 น. ออกเดินทางไปให้อาหารแกะต่อที่ scennary resort

10.00 น.ออกเดินทางกลับ ต้นผึ้ง รีสอร์ท

11.00 น. เดินทางถึง ต้นผึ้ง รีสอร์ท

อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และ เก็บสัมภาระขึ้นรถบัสเตรียมเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ออกเดินทางไปถ่ายรูป ที่ สวนผึ้ง รีสอร์ท

14.15 น. ออกเดินทางไปซื้อของฝากที่บ้านเทียนหอม

15.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทริปปราณบุรี

ทริป 2 วัน 1 คืน ปราณบุรี

วันที่ 1

?08.00น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ปราณบุรี

010.30น. เดินทางเข้าสู่ สวิสชีฟฟาร์ม แว่ะชมแกะสวยๆ (ลูกค้าชำระค่าเข้าเอง)

12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมทะเล (ร้านปลาทู)

?13.30 น. เข้าสู่ห้องประชุม เริ่มต้นทำกิจกรรม เน้นการทำงานเป็นทีม กล้าคิดกล้าแสดงออก

กิจกรรม Walk Rally กิจกรรม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกิน)

16.30?น. เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 ก่อนทานอาหารมื้อค่ำ รอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสวยๆ

18.30น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ?คาราโอเกะ ปาร์ตี้ไนท์ ด้วยเครื่องเสียงชั้นยอด

และ สรุปกิจกรรม สันทนาการ?

เน้นย้ำในความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร

วัน ที่ 2

07.30?น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. รวมพลพร้อมกันที่ ห้องประชุม

09.30 น.  สรุปกิจกรรม ?ชม VTR ร่วมรับฟัง เสนอแนวคิดต่างๆ พร้อมการสร้าง แรงดึงดูดให้กับตัวเอง และการปลุกพลังในตัวเอง กิจกรรมเปิดใจซึ่งกันและกัน

11.00 น. เก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางสู่การท่องเที่ยว ไหว้พระที่วัดห้วยมงคล

14.00น. ออกเดินทางกลับสู่ กทม แว่ะ ซื้อของฝากจากปราณบุรี

 ระหว่างกลับ

17.00 น. เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

 

ทริปเขาใหญ่ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

08.30น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่?

11.30น เดินทางเข้าสู่ รีสอร์ทเขาใหญ่

12.00 นรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.  เน้นการทำงานเป็นทีม กล้าคิดกล้าแสดงออก ละลายพฤติกรรม ชม VTR ร่วมรับฟัง เสนอแนวคิดต่างๆ พร้อมการสร้าง ความสามัคคีภายในองค์กร ปลุกจิตสำนึกในองค์กร

กิจกรรม ต่างๆ (กิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกิน)

16.30น เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 ก่อนทานอาหารมื้อค่ำ รอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสวยๆ

18.30น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ?คาราโอเกะ ปาร์ตี้ไนท์ ด้วยเครื่องเสียงชั้นยอด

และ สรุปกิจกรรม สันทนาการ? กิจกรรมเปิดใจซึ่งกันและกัน

เน้นย้ำในความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร

 

วัน ที่ 2

07.30น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น.เดินทางถึงปาลิโอ แหล่งท่องเที่ยวของเขาใหญ่

11.30 น.ตลาดน้ำเขาใหญ่ (ทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย)

14.00?น. ออกเดินทางกลับสู่ กทม แวะ ซื้อของฝากจากเขาใหญ่ ระหว่างทางกลับ

17.00 น. เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

ทริป 2 วัน 1 คืน จันทบุรี หาดเจ้าหลาว

วันที่ 1

08.00น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จันทบุรี?

011.00น. เดินทางเข้าสู่ ป่าโกงกาง ชมและฟังการบรรยาย การปลูกป่าชายเลน

12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ทหาดเจ้าหลาว ริมทะเล

13.30 น. เข้าสู่ห้องประชุม เริ่มต้นทำกิจกรรม เน้นการทำงานเป็นทีม กล้าคิดกล้าแสดงออก

กิจกรรม Walk Rally กิจกรรม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกิน)

16.30น. เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ก่อนทานอาหารมื้อค่ำ รอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสวยๆ

18.30น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ?คาราโอเกะ ปาร์ตี้ไนท์ ด้วยเครื่องเสียงชั้นยอด

และ สรุปกิจกรรม สันทนาการ?

เน้นย้ำในความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร

วัน ที่ 2

07.30น.รับประทานอาหารเช้า
09.00 น รวมพลพร้อมกันที่ ห้องประชุม

09.30 น.  สรุปกิจกรรม ชม VTR ร่วมรับฟัง เสนอแนวคิดต่างๆ พร้อมการสร้าง แรงดึงดูดให้กับตัวเอง และการปลุกพลังในตัวเอง กิจกรรมเปิดใจซึ่งกันและกัน

11.00 น. เก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางสู่การท่องเที่ยว ชมอควอเรียม อุโมงค์น้ำ ที่สวยงามของ จันทบุรี

14.00น.  ออกเดินทางกลับสู่ กทม แว่ะ ซื้อของฝากจากระยอง

ระหว่างกลับ

17.00 น. เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ? ? ? ?

หมายเหตุ…..ทริปสัมมนา แต่ละทริป จะปรับแต่งตามความเหมาะสมของแต่ละบริษัท กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย จะประสานกับรถบัส เพื่อแวะตามจุดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และ ทำเวลาในการไปถึงจุดหมาย การรับจัดสัมมนา แต่ละครั้งจะเน้นไปที่ การละลายพฤติกรรม และท่องเที่ยวบางส่วนครับ

 

 

1 ตอบกลับที่ ทริปสัมมนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *